Huil- en spuugbaby’s


Huil- en spuugbaby’s

Sommige pasgeborenen en kleine kinderen neigen ernaar om meer te huilen dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Het huilen en spugen van baby’ s wordt vaak geïnterpreteerd als stoornis van het maagdarmkanaal en vaak als darmkrampjes aangemerkt. Een osteopaat zoekt de oorzaak in de disbalans tussen structuren.

Vaak worden asymmetrieën en compressies van schedel en wervelkolom vastgesteld of verminderde glijvlakken van de buikorganen. De osteopaat zal dit behandelen op zachte manuele wijze.